Aria Technologie Sp. z o. o.

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 85A

NIP 5882113819

REGON 193111238

Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy - KRS nr 0000226033

kapitał zakładowy - 50400 zł

E-mail: aria(at)ariatechnologie.com